Adwokat Lublin -Ewa Jo​anna Nowacka Kancelaria Adwokacka

(+ 48) 534 844 544

ul. Fryder​​yka Chopina 7/31,
 20 - ​026​ Lu​blin 

Sprawy podziałowe, Adwokat w Lublinie:

1. Dział Spadku, Adwokat Lublin:

Dział spadku można przeprowadzić na etapie postępowania sądowego, jak i przed notariuszem. Adwokat od spraw działowych pomoże w wypracowaniu zgodnego rozstrzygnięcia tak aby droga sądowa okazała się ostatecznością. Również w sprawach spadkowych należy pamiętać o przysługujących nam uprawnieniach, są nimi zaliczenie darowizn na poczet schedy spadkowej, czy też rozliczenie spłaconych długów spadkowych. Dział spadku jest możliwy po ustaleniu kręgu spadkobierców, dlatego też prowadzenia spraw spadkowych obejmuje złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, w którym możemy domagać się ustalenia dziedziczenia ustawowego, bądź z testamentu. Jest to pierwszy etap w którym możemy zakwestionować sporządzony testament, zarówno to czy rzeczywiście został nakreślony przed spadkodawcę, jak i to czy spadkodawca nie znajdował się w stanie wyłączającym skuteczną możliwość wyrażenia swojej ostatniej woli. Adwokat od spraw działowych 

It's That Design Feeling

  2. Podział majątku, Adwokat Lublin:

Sprawy podziałowe potrafią ciągnąć się latami, dlatego też negocjację odgrywają kluczową rolę. Podział majątku wspólnego można przeprowadzić przed notariuszem w sprawie o rozwód oraz w postępowaniu przed Sądem Rejonowym. Kluczowe jest uprzednie ustanowienie rozdzielności majątkowej, które otwiera drogę do dokonania podziału majątku wspólnego. Adwokat od podziału majątku przedstawi możliwe rozwiązania sprawnego zakończenia postępowania. Sprawy o podział majątku obejmują rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na osobisty, osobistego na wspólny, roszczenia z tytułu bezumownego korzystania, wydanie nieruchomości, ustalenie nierównych udziałów. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pisma inicjującego – wniosku o podział majątku wspólnego. Adwokat Ewa Nowacka może uczestniczyć w dokonaniu podziału majątku wspólnego w formie aktu notarialnego. Bywa, iż strony nie pozostają w sporze w takiej sytuacji pozostaje sprawiedliwie rozliczenie przysługujących roszczeń, co możliwe jest w formie aktu notarialnego. Nie będzie wiązało się to z koniecznością występowania na drogę postępowania sądowego. Adwokat Lublin – Ewa Joanna Nowacka Kancelaria Adwokacka swoją praktykę prowadzi również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Krasnystaw, Puławy, Hrubieszów, Lubartów,  Ryki.  

Adwokat od podziału majątku Lublin - więcej informacji