Adwokat Lublin -Ewa Jo​anna Nowacka Kancelaria Adwokacka

(+ 48) 534 844 544

ul. Fryder​​yka Chopina 7/31,
 20 - ​026​ Lu​blin 

RRozwód, Adwokat Lublin 

Przykładowy Nagłówek

- podział majątku w sprawie o rozwód, 
- rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy, 
- rozwód na porozumieniem stron, 
- ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie

Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód, Adwokat Lublin

W sytuacji gdy podział majątku wspólnego nie przedłuży postępowania rozwodowego, możliwym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód. W praktyce oznacza to, konieczność przedłożenia zgodnego stanowiska małżonków we skazanym zakresie. Koszt podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód wynosi 300,00 pln, jeżeli strony wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie uprzednio uiszczona tzw. różnica (600,00 pln – 300,00 pln) zostanie zaliczona na poczet opłaty od wniosku o podział majątku. W tym miejscu należy wytłumaczyć, iż inicjując postepowanie o rozwód uiszczamy kwotę 600,00 (bez względu na zajęte stanowisko), jeżeli strony rozchodzą się za porozumieniem stron, Sąd zwraca kwotę 300,00 pln, stąd powstaje wspomniana różnic​a. 

Rozwód  z orzeczeniem wyłącznej winy, Adwokat Lublin

Rolą dobrego adwokata od spraw rozwodowych jest wskazanie jakie są szanse na orzeczenie winy drugiego z małżonków w sprawie o rozwód. Żądanie ustalenia winy wiążę się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego (chyba że strona przeciwna uzna iż ponosi winę za rozkład pożycie, co w praktyce nie występuje często). Dlatego też pierwszy etap współpracy obejmuje analizę stanu faktycznego pod kątem winy za rozkład pożycia. Adwokat rozwodowy w Lublinie wskaże jakie są szanse na osiągnięcie zamierzonego efektu. W sprawach rozwodowych stanowisko można zmienić na każdym etapie postępowania, co może okazać się pomocne przy inicjowaniu postępowania sądowego. 

Rozwód za porozumieniem stron, Adwokat Lublin 

Jeżeli strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, natomiast strony wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, postępowanie dowodowe można ograniczyć do przesłuchania stron. Adwokat od spraw rozwodowych Lublin pomoże w wypracowaniu wspólnego stanowiska, które umożliwi zakończenie postępowania już podczas pierwszego terminu rozprawy. 

Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania, Adwokat Lublin 

Jeżeli strony zajmują wspólnie mieszkanie, Sąd obligatoryjnie zobowiązany jest zawrzeć w wyroku rozwodowym stosowne rozstrzygnięcie (chyba że strony zgodnie postanowią inaczej). Rozwiązanie ma charakter tymczasowy, nie przesądza o prawie własności. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego możlwia jest eksmisja małżonka, który nie posiada tyt. prawnego do loklu.

Adwokat od rozwodów Lublin - więcej informacji