Adwokat Lublin -Ewa Jo​anna Nowacka Kancelaria Adwokacka

(+ 48) 534 844 544

ul. Fryder​​yka Chopina 7/31,
 20 - ​026​ Lu​blin 

Sprawy ka​rne - Adwokat Lublin

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych. Adwokat Lublin pomoże w sytuacji gdy zaszła konieczność dochodzenia roszczeń cywilnym w postępowaniu sądowym. Reprezentowanie pokrzywdzonych obejmuję: zastępstwo procesowe, złożenie wniosku o naprawienie szkody/nawiązki, bądź zainicjonowanie postępowania odwoławczego w sytuacji jak nie jesteśmy zadowoleni z wyroku. 
Adwokat w Lublinie prowadzi również obronę w postępowaniach w wynikających z naruszenia zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Pamiętajmy, iż wyrok krany niesie daleko idące skutki w sferze prawa cywilnego, w szczególności jeżeli chodzi o wypadki komunikacyjne. 
Kancelaria Adwokacka mieści się w Lublinie, jednakże będziemy reprezentować Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Warszawa, Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski,

Adwokat od spraw karnych Lublin - więcej informacji