<1--link rel="shortcut icon" href="http://adwokat-lublin.lublin.pl/favicon.ico"-->

Adwokat Lublin -Ewa Jo​anna Nowacka Kancelaria Adwokacka

(+ 48) 534 844 544

ul. Fryder​​yka Chopina 7/31,
 20 - ​026​ Lu​blin 

Adwokat w Lublinie

Jeżeli znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji związanej m.in. z za inicjonowaniem postępowania sądowego przez stronę przeciwną, bądź stanęliście przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową, niewątpliwie pomoc dobrego adwokata może okazać się konieczna. Prawo to moja pasja, dlatego do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem. 

Dobry adwokat powinien umieć wysłuchać, dlatego po pierwszej rozmowie postaram się przedstawić najlepsze rozwiązanie. Skuteczna pomoc prawna obejmuje: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, opiniowanie, zastępstwo procesowe.

Adwokat - Lublin

Dane Firmy:

Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria Adwokacka ul. Fryderyka Chopina 7/31, 20 - 026 Lublin

NIP: 712 32 78 041

NR rachunku bankowego: 19 1020 4900 0000 8302 3179 5148

Adres mail: kancelaria@adwokatnowacka.pl

Adwokat Lublin​  tel: 534 844 544

Key Features

Adwokat w Lublinie - Kancelaria Adwokacka Ewa Joanna Nowacka specjalizu​​ję się w:

Gifts

Sprawach podziałowych (podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku przedsądowy w formie aktu notarialnego, konieczność ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów, eksmisja małżonka w sprawie o podział majątku.)

Czytaj więcej

Approach

  Rozwodach 
(podział majątku w sprawie o rozwód, rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy, rozwód za porozumieniem stron, ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie, rozwód z winy obydwu stron, alimenenty na rzecz małżonka, spory odnośnie władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka.)

czytaj więcej

500+ Sites

  Zasiedzeniach (nieruchomości, zasiedzeniu służebności drogi koniecznej, ustanowieniu służebności drogi koniecznej, zasiedzeniu udziału w nieruchomości, regulowanie stanu prawnego.)

czytaj Więcej

Quality

     Sprawach karnych (reprezentowanie na drodze postępowania przygotowawczego, sądowego, wypadki drogowe, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, dochodzenie roszczeń cywilnych w sprawie karnej, obrona oskarżonych, sporządzanie pism procesowych - apelacji, kasacji.)

czytaj Więcej

Design

  Sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie, zaliczenie darowizn na poczet schedy spadkowej, stwierdzenie bezskuteczności wydziedziczenia, nieważność testamentu, dziedziczenie ustawowe, dział spadku, niemożność bycia świadkiem testamentu ustnego, kolejność dziedziczenia, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, spis inwentarza)

czytaj Więcej

No Coding

Sprawach rodzinnych (ustanowienie rodziny zastępczej, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, zgoda na wyjazd poza granice kraju, rozdzielność majątkowa, pozabwienie władzy rodzicielskiej, ogranieczenie władzy rodzicielskiej.)

czytaj więcej 

Adwokat Lublin prowadzi praktykę również na terenie takich miast jak: Warszawa, Puławy, Zamość, Chełm, Radzyń Podlaski, Rzeszów.

Przydatne linki:

Rozwody Lublin - Porady prawne

Adwokat Lublin 

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rejestry Notarialne

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Izba​ Adwokac​ka w Lublinie